Vi utvikler selskaper fra innsiden, med midler, erfaring og kompetanse, avhengig av hvor selskapet står i dag og hvor de skal i morgen.

Vår tilnærming

Bil- og bilrelatert

Mange forbinder Kverneland-navnet med bil. Med rette. Men i Kverneland investering er dette kun ett av flere investeringsområder. Felles for alle: Vi går ikke bare inn med midler, men også med erfaring og kompetanse.

Eiendom

Vi investerer i eiendom og er ofte initiativtakere til nyetableringer og investerer på tvers av bransjer. Utvikling gjøres gjennom Auga Eiendom er en eiendomsutvikler med blikket på gode prosjekter fra Oslo i øst til Bergen i vest.

Øvrige investeringer

Vi engasjerer oss innen restaurantdrift, innovasjonsrådgivning, regnskap, men avgrenser oss ikke til bransjer. Vi er alltid lydhøre for gode ideer – som vi ikke bare tror på, men hvor vi kan tilføre noe mer enn kun midler.

Utvalgte investeringsområder

Primato

Primato er et privat investeringsselskap. Selskapet driftes av Rune Magnus Lundetræ og Gard Ådne Kverneland – vi er ofte initiativtakere til nyetable-ringer og investerer på tvers av bransjer. Primato tar en aktiv rolle i alle sine investeringer. Vi har særlig erfaring innen operasjonell drift av selskaper, finans og kapitalmarked.

Kontakt oss

Ådne Kverneland
Eier/styreleder
+ 47 404 08 440
aadne@kvernelandinvestering.no
Gard Ådne Kverneland
Eier/CEO
+47 404 08 431
gard@kvernelandinvestering.no
Kverneland Investering
Vestre Svanholmen 9
4313 Sandnes
© Kverneland Investering